Nooraednike kutsevõistlused 2002-2008

 

2000. aastal tulid Euroopa aiandusõpetajad mõttele hakata korraldama Euroopa noortele aednikele kutsevõistlusi. Mõte sai teoks 2002. aastal, mil toimusid esimesed Euroopa nooraednike kutsevõistlused Saksamaal Münsteris. Eestit esindas kolmeliikmeline võistkond, kuhu kuulusid Ave Taaler, Maria Palusalu ja Terje Timma.  Esimestel kutsevõistlustel pälviti 6. koht.

 

Võistlusi korraldatakse iga kahe aasta järel. Järgmistel võistlustel, mis toimusid 2004. aastal Itaalias Laimburgis, esindasid Eesti nooraednikke kaks võistkonda, millesse kuulusid  Räpina Aianduskooli esindusest Margit Katovitš, Maria Palusalu,  Dimitri Veski ja Elle Nurme. Võistlustel osales 24 võistkonda erinevatest Euroopa riikidest. Eesti võistkonnad saavutasid tihedas konkurentsis 11. ja 16. koha.

 

Kolmandad Euroopa nooraednike kutsevõistlused korraldati 2006. aastal Prantsusmaal Roville aux Chenes. Sealsel võistlusel esindasid Räpina Aianduskooli Kätlin Trofimova ja Jaan Kõlli. Võistlustelt naasti  7. kohaga. Võistlustest osavõtvate riikide arv ja võistkondade arv on olnud pideval tõusuteel.

 

 Neljandate Euroopa nooraednike kutsevõistluste korraldamise au oli 2008. aastal Austrial. Võistlused toimusid Langenloisi Aianduskoolis. Kokku osales võistlustel 25 meeskonda 15 erinevast riigist.  Mõõtu võeti erinevatel aladel – nii aianduslikel kui ka sportlikel. Eestit esindasid: Ilona Sula, Ruth Iloste ja Annely Tuul Räpina Aianduskoolist ja Luua Metsanduskooli võistkond. Räpina Aianduskooli võistkond tuli koju 14. kohaga.

 

Euroopa nooraednike kutsevõistlustel tuleb omada kõrget aiandusalast ettevalmistust, sest eurooplased on lati väga kõrgele tõstnud. Võisteldakse väga erinevates valdkondades – taimede tundmisest kuni mehhanismide  ja aianduslike töövõtete kasutamiseni.  Väga suurt rõhku pannakse võistlustel praktilistele ülesannetele.  Võistlused kestavad kaks päeva. Lisaks pingelistele võistluspäevadele proovib iga korraldajariik näidata oma maa aiakunsti ja  tutvustada kultuuri, korraldades õpilastele ja juhendajatele ekskursioone. Võistlustele eelneb umbes aastane eraldi väljaõpe.

 

Järgmised 5. Euroopa nooraednike kutsevõistlused toimuvad kahe aasta pärast Eestis, kui Räpina Aianduskool peab võõrustama umbes 140 väliskülalist. Juba järgmisel aasta juulis toimub aga Räpina Aianduskoolis  Euroopa Aiandusõpetajate seminar ja nädal hiljem samas kohas Euroopa Nooraednike kongress, mil  kohtuvad taas Euroopa nooraednikud ja nende õpetajad.

 

 Euroopa nooraednike kutsevõistlustele saamiseks peab õpilane läbima Eesti nooraednike kutsevõistlused ja saavutama seal 1-3 koha pääsemaks edasi Euroopa kutsevõistlustele. Eesti nooraednike kutsevõistlusi korraldati 2007. aastani Jänedal.

 

 2003. aastast alates hakati Räpina Aianduskoolis korraldama aiandusvõistlust Floristaia, mis on tänaseks võtnud rahvusvahelised mõõtmed. Võistlustel on osalenud Eesti, Saksamaa ja Prantsusmaa õpilased. 2009. aastal selgitataksegi Floristaial välja Eesti parimad nooraednikud, kes osalevad 2010. aasta sügisel Räpinas korraldatavatel Euroopa nooraednike kutsevõistlustel. Alates 2008. aasta 11. novembrist töötab ka Eesti Nooraednike Liit, mis püüab ühendada Eesti aiandushuviliste noorte jõud ühiseks aianduslikuks jõuks ja seeläbi edendada Eesti aianduse arengut.

 

 Räpina aianduskooli vanemõpetaja, Eesti Nooraednike Liidu juhatuse liige  Reet Palusalu